En tilstandsrapport beskriver den tekniske tilstanden på bygget. Denne kan utføres på forskjellige nivå etter behov og mulighet. Ved kjøp av eiendom vil en normalt kun ha anledning til en visuell inspeksjon og fuktmålinger. Ved planlagt ombygning har en gjerne anledning til å foreta mer grundige undersøkelser og noe rivning. Det kan være aktuelt å ta ut betongprøver eller tre med soppskade for analyse. En tilstandsrapport tilpasses muligheter og behov. Den vil si noe om den enkelte bygningsdels tilstand og forventet restlevetid.

For eksempel taket

Hvordan er tilstanden på taktekkingen og undertaket er det synlige skader eller lekkasjer, er det feil som kan føre til lekkasjer. Bør taket skiftes, eller er det mindre feil og mangler som bør utbedres?  Hvor lenge kan en forvente at taket vil fungere.

En vedlikeholdsplan utarbeides med utgangspunkt i en tilstandsrapport, mer eller mindre detaljert, oppsummerer vedlikeholdsbehov frem i tid med kostnader.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023