Skaderapporter blir mest brukt i forbindelse med forsikringsskader, som regel vil forsikringsselskapet sende en takstmann som vurderer omfang og kostnad ved skaden. Dersom du er uenig i eller i tvil om du får dekket kostnader eller utbedret skaden på en riktig måte kan jeg hjelpe med å vurdere dette. Jeg kan også foreta en vurdering av utbedringsarbeider i etterkant.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023