Noen ganger går det galt. Årsakene kan være mange

– Feilslått planlegging

– Dårlig fremdrift

– Krav om ekstrabetaling

– Timeskrivning med gaffel

– Dårlig samarbeid på byggeplassen

Muligheten for å rydde opp i et skakkjørt byggeprosjekt vil være avhengig av flere faktorer.

– Vilje og evne fra alle involverte

– Grad av feil ved bygget

– Kontrakt inngått før oppstart

Skal du kontakte advokat eller takstmann?

Kontakt takstmann. Du vil uansett trenge en fagmann til å vurdere arbeidene. Havner saken i retten må du ha en fagmann til å redegjøre for den faglige utførelsen, eller mangel på sådan.

Noen ganger oppstår det uenighet/ konflikt om utførte arbeider. Dette kan oppstå under utførelse av arbeidene eller etter at arbeidene er ferdige. Jeg kan foreta en vurdering av utførte arbeider og gi råd om videre fremdrift. Er dette mens arbeidene pågår er alternativene å avslutte kontrakten med entreprenøren eller å finne en enighet om videre kvalitet, pris og fremdrift. Er arbeidene ferdige må en vurdere om utførte arbeider er av en slik kvalitet at det er grunn til å reklamere. Ved en reklamasjon vil jeg lage en reklamasjonsrapport som sendes til utførende entreprenør, eventuelt følge dette opp med møter og befaring på byggeplass. Om dette ikke fører til en løsning må en vurdere rettslige skritt.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023