Ved denne type arbeider står du fritt til selv å velge leverandører og kan stille krav til utførelse.

Denne typen jobber kan være vel så komplisert som et nybygg, da det er sammensatt av både nytt og gammelt. Det kan være vanskelig å beskrive og prise slike jobber, det dukker gjerne opp problemer underveis som må avklares. Kostnadene blir ofte større enn budsjettert. Jeg kan være behjelpelig i hele byggeprosessen, med valg av materialer og byggemetode, beskrivelse og innhenting av pris, kontroll og oppfølgning på byggeplass, ferdigbefaring.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023