Priser :

Ta gjerne en telefon om du er usikker på om du trenger hjelp, det koster ikke noe før vi har avtalt at det koster noe.

Timepris: 850.-
Kjøring: 5,50.- pr km
Minstepris: 1700.-

Ferjer og bompenger kommer i tillegg.

Leie av utstyr, stillas, lift og annet spesialutstyr samt innlevering av prøver til analyse    avtales i forkant

Eventuelt pris etter avtale

Alle priser er inkl.mva

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023