Kjøper du en ferdig pakke, ferdig prosjektert og tegnet hus med tomt eller leilighet er din påvirkning gjerne noe begrenset til valg av kjøkken, bad, fliser, parkett ol. Spesielt ved kjøp av leilighet kan det være vanskelig å få anledning til å føre kontroll med kvalitet under oppføring. Jeg kan delta på ferdigbefaring og se på feil som eventuelt dukker opp når bygningen tas i bruk. Ved kjøp av bolig er det viktig å reklamere på feil og mangler så snart som mulig, for sen reklamasjon vil ofte bli brukt mot deg. Har du mistanke om feil og mangler bør du få det undersøkt og avklart.

Bygger du ny bolig på egen tomt står du mye friere. Du velger selv leverandører, og kan stille krav på en helt annen måte. Jeg kan være behjelpelig i hele byggeprosessen med valg av materialer og byggemetode, beskrivelse og innhenting av pris, kontroll og oppfølgning på byggeplass og ferdigbefaring.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023