Som kjøper har du ingen plikt til å foreta undersøkelser av bygningens tilstand.

Du vil kunne reklamere på større feil og mangler dersom de ikke er beskrevet i boligsalgsrapport med egenerklæring eller er åpenlyst synlige ved befaring.

Der er selvsagt ingen fasit på hvilke reklamasjoner en vil nå frem med, det avhenger også på hvem motparten er og det er ofte et forsikringsselskap da mange tegner eierskifteforsikring ved salg av bolig.

En vil gjerne ha en god sak ved:

– Større feil og mangler som ikke var å forvente ut fra husets alder og pris.

– Når selger har forsøkt å skjule feilen eller gitt feilaktige opplysninger.

– Dersom det er uriktige opplysninger i boligsalgsrapporten.

– Feil og mangler som er å forvente i forhold til alder og mindre feil og mangler vil det være vanskelig å reklamere på.

Dersom du ville tatt en NAF test som koster ca 1.500.- ved kjøp av bruktbil er det naturlig å bruke 5-10..000.- på kontroll ved kjøp av bolig.

Ved kjøp av eiendom vil beliggenhet, planløsning og generelt utseende være ting du som kjøper ser best selv. Som kjøper kan du gjerne forelske deg i en eiendom, men forelskelse gjør som kjent folk blinde og noen ganger går det over når hverdagen kommer. Jeg vil derimot se på bygningen med andre øyne, jeg vil se på boligsalgsrapporten egenerklæring fra selger, tegninger ol. Ut fra byggeåret vil jeg kunne si mye om oppbygning, isolasjon, tekniske anlegg, restlevetid på bygningsdeler ol. Jeg vil også se på tilstand på de enkelte bygningsdelene, taktekning, kledning, vinduer, dører, utvendige trapper, terrasser, forstøtningsmurer ol.

Kjelleren vil bli inspisert med tanke på fukt og eventuelle setningsskader, utvendige betongkonstruksjoner vil bli undersøkt med tanke på armeringskorrosjon. Krypkjellere og blindloft vil bli undersøkt med tanke på fuktskader. Jeg vil foreta fuktmålinger på de stedene vi erfaringsmessig finner fuktskader. En vil gjerne tro at jo nyere huset er desto sikrere er en på kvaliteten, noe som delvis er riktig. Bygningsdeler og tekniske anlegg på et 5 år gammelt hus skal være bedre enn tilsvarende på et 30 år gammelt hus, men feil ved planlegging og utførelse forekommer litt for ofte også på nyere hus.

 

Du kan kjøpe katta i sekken, reklamasjon eller heving av et kjøp kan være en lang, vanskelig og usikker prosess som jeg tror de fleste gjerne vil unngå. Du kan kjøpe en eiendom med et større utbedring og vedlikeholdsbehov enn du hadde regnet med.

Jeg vil kunne si noe om tilstand, vedlikeholdsbehov, restlevetid på de enkelte bygningsdelene og kostnader for nødvendige arbeidene. Om ønskelig kan jeg hjelpe med å kalkulere kostnader på arbeider dere ønsker å utføre ved et kjøp.

 

Når du kjøper eller bygger ny bolig har du reklamasjonsrett i fem år. Mange feil som følge av dårlig prosjektering eller utførelse vil først bli synlige etter 5 år og du vil gjerne bli sittende med regningen. Jeg anbefaler en grundig gjennomgang av nye hus en gang før reklamasjonsfristen går ut. Har du mistanke om feil og mangler bør du få dette undersøkt så snart som mulig.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023