Vi har lange tradisjoner for å gjøre mye bygningsarbeider selv. Vi moderniserer, bygger på, skifter tak, vinduer, kledning, vi innreder kjeller og loft. Selvgjort er velgjort. Gode råd er gratis.

Vi har venner og bekjente som kan noe om bygning, vi spør der vi handler material og vi har internett.

Hvordan kan dette gå galt?

Venner og bekjente kan noen ganger, i beste mening gi dårlige råd, noen ganger har de mindre kunnskap om emnet enn de selv liker å tro.

Kompetansen hos ekspeditørene på byggevarehus kan gjerne variere noe, kanskje noen her også overvurderer sine kunnskaper, dessuten kan de i en travel hverdag ha for dårlig tid til å sette seg inn i ditt byggeprosjekt. På internett finner du mye, mye bra og mye som er fullstendig feil.

Leverandører av byggemateriale vil ofte sitte inne med mye kompetanse, de har ofte brosjyrer og nettsider som viser oppbygning av forskjellige konstruksjoner og utførelse av bygningsmessige detaljer. Dette kan være nyttig, det er ikke feil å lese monteringsveiledninger og beskrivelser, men dette er gjerne en beskrivelse som må ses og forstås i sammenheng med resten av bygget og materialer fra andre leverandører.

Jeg kan ta meg tid til å sette meg inn i ditt prosjekt og gi råd om oppbygning, valg av materialer og utførelse.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023