De fleste skader på bygg er fuktskader, men det kan være andre årsaker:

– Alder på bygget

– Skadedyr

– Dårlig utført håndverk

– Dårlig prosjektering

– Feil dimensjonering

– Dårlig kvalitet på materialer eller feil valg av materialer

– Feil ved drift og bruk av bygning

– Setningsskader og armeringskorrorsjon

– Frostskader

Om ønskelig kan jeg utarbeide forslag til utbedring med kostnadsoverslag.

Hjelp ved lekkasjer og fuktskader.

Fuktskader kan ha store kostnadsmessige følger og negativ påvirkning på inneklima.

Å finne årsak til lekkasjer kan noen ganger være vanskelig. Noen lekkasjer oppstår bare ved spesielle vindretninger, det kan være stor avstand mellom synlig fukt inne og utvendig lekkasjepunkt. Det kan være kondensering og ikke lekkasje.

Lekkasjene er forskjellige, bygningene er forskjellige, metode for å finne og utbedre lekkasjene er forskjellige. Jeg benytter fuktmåler, inspeksjonskamera og i noen tilfeller varmesøkende kamera. Jeg åpner konstruksjoner når det er nødvendig. Ved lekkasjer i flate tak og balkonger kan taktekking testes ved å tette avløp og sette taktekningen under vann. Innvendige nedløpsrør og avløp kan testes ved å sette dem under trykk.

Fukstskader kan oppstå av forskjellige årsaker

– Lekkasje i tak, typisk ved pipe, takhatter og takvindu

– Lekkasje i vegg, gjerne ved vinduer, dører, ventiler, balkonger og trapper

– Lekkasjer eller fukt inntrenging gjennom grunnmur eller kjellergulv

Lekkasjer fra vann og avløpsrør

Slike lekkasjer kan foregå over lang tid før de blir oppdaget, de kan da ha forårsaker betydelige sopp og råteskader.

Kondens

Vi finner gjerne kondensskader i kjeller og på loft, eldre hus med innredet kjeller er mest utsatt. Når all isolasjon er på innvendig side av grunnmuren får vi gjerne kondens bak isolert vegg, noe som over tid kan føre til sopp og råteskader. Krypkjellere er utsatt for kondensskader, skadene er ofte godt synlige, men får gjerne utvikle seg over tid da det kan gå år uten at noen ser inn i en slik kjeller, noen ganger er det heller ikke tilkomst. På loftet finner vi kondensskader i takkonstruksjonen, årsak er feil ved lufting, isolering og fuktsperre. Noen fellesnevnere for kondensskader er at de kan utvikle seg over mange år uten synlige skader, utbedring er ofte omfattende og dekkes som regel ikke av forsikringen.

Kontaktinformasjon

Byggmester / takstmann Gunnar Forus

Parkveien 22
4307 Sandnes

E-post: gunnar.forus@gmail.com

Telefon: 900 59 023